Forsiden

151413121110090807060504030201AltertavlenBispekåpen i NidarosBispekåpen i NidarosEllingsøy kirkeEllingsøy kirkeEllingsøy kirkeInnset kirkeInnset kirkeKonnerud kirkeKonnerud kirkeJohanneskapellet i NidarosdomenJohanneskapellet i NidarosdomenJohanneskapellet i NidarosdomenTemporær utsmykking av NidarosdomenI begynnelsenI begynnelsen - I domenSyndefalletSyndefallet - I domenNoas arkBabels tårnGullkalven (triptyk)Gullkalven (triptyk) - I domenBebudelsenBebudelsen - I domenFlukten til Egypt og Jesu fødselFlukten til Egypt og Jesu fødsel - I domenAgnus DeiNattverden (triptyk)KorsfestelsenOppstandelsenOppstandelsen - I domenVest Agder Elektrisitetsverk, KristiansandMedisinsk Teknisk Forskningssenter i TrondheimSvartlamoenSvartlamoenRikshospitalet i OsloRikshospitalet i OsloRikshospitalet i OsloRikshospitalet i OsloMinnesmerke over Bjarne NessIla skole, TrondheimIla skole, TrondheimIla skole, TrondheimIla skole, TrondheimSkatteetaten i Sør-TrøndelagSkatteetaten i Sør-TrøndelagSkatteetaten i Sør-Trøndelag Skatteetaten i Sør-Trøndelag
Utsmykking

Håkon Gullvåg har utført en rekke større utsmykkingsoppdrag. Disse er spredt utover landet, med hovedtyngde i Trondheim og Oslo. Oppdragene er av svært ulik karakter, Gullvåg har gitt seg i kast med å smykke ut kirker så vel som el-verk, skatteetaten og nedrivningstruede husvegger. Et kjennetegn for utsmykningene hans er hvordan han har går i dialog med byggets form så vel som funksjon. Verkene polariserer seg dermed i to undergrupper; kirkeutsmykninger og profane (verdslige) utsmykninger.Gullvågs kirkeutsmykkinger

Gullvåg har utført alle kirkeutsmykkingene som oljemalerier malt på tre. Stilmessig føyer disse arbeidene seg inn i hans øvrige kunstnerskap, samtidig som de med tanke på blant annet motivprogram, ikonografisk innhold og stillingsmotiver har tråder helt ned til middelalderens rike tradisjon for kirkekunst, som var en folkekunst med direkte liturgisk funksjon.

Gullvåg står som en viktig fornyer av kirkeutsmykningen. Det er ikke kunstens skjønnhet alene man verdsetter i utsmykningene hans, men også deres pedagogiske funksjon. (Den billedbruken som brukes i liturgien blir legemliggjort i håndfaste malerier slik at vi har noe å henge tankene våre i. Og på dette vis lyder evangeliet videre også etter at gudstjenesten er over, og presten har forlatt kirken.


Profane utsmykkinger

Gullvåg er en attraktiv kunstner til utsmykkingsppdrag, og med årene har han utført ni utsmykkinger i offentlige bygninger. Gullvågs utsmykkinger er svært ulike i uttrykk, tilpasset de forskjellige stedenes funksjon, som spenner så vidt som fra et hotell til en nedrivningstruet husvegg.

Noe som er karakteristisk ved hans utsmykkingsarbeider er at han gjør grundig forarbeide, og reflekterer over stedets identitet og funksjon. Essensen av dette arbeidet avspeiles i hans motiver. I tillegg henter han som regel noen av rommenes mest særpregede arkitektoniske elementer inn i verkene sine. Disse referansene hjelper verkene på raffinert vis til å gli inn i det fysiske rommet, mens motivenes tema spiller sammen med rommets eller bygningens ”ånd”.

Det må understrekes at utsmykkingene som omtales her hans profane utsmykkinger, dvs. verdslige arbeider i motsetning til religiøse. For Gullvåg har arbeidet mye med kirkeutsmykkinger, disse arbeidene skiller seg sterkt ut fra de profane i uttrykk så vel som funksjon. Kirkeutsmykkingene omhandles derfor under et eget punkt.
kunsten.jpg