Forsiden

OmslagEdvarda - siste møteLøitnant GlahnReir og måne123PanPortrett i fem stadier, del 1Portrett i fem stadierLord HenryBalladen om fengselet i Reading byBalladen om fengselet i Reading byBalladen om fengselet i Reading byBalladen om fengselet i Reading byBalladen om fengselet i Reading byBalladen om fengselet i Reading byBalladen om fengselet i Reading by
Bokprosjekter

På 1990-tallet finner vi en tydelig dreining mot det litterære i Gullvågs kunst. Han begynner å lage malerisykluser rundt romaner av Knut Hamsun, Oscar Wilde og Joris-Karl Huysmans.


Bildene bærer preg av å hvile på et solid forarbeid. Gullvåg vier i forkant mye energi på å sette seg inn i romanene, deres forfattere, tidskoloritten og annet tilleggsmateriale. Verkene er likevel vanskelige å kategorisere som illustrasjoner. De er i større grad selvstendige kommentarer og fylte av egne assosiasjoner rundt materialet – og tilbyr romanene en supplerende, visuell dimensjon.
kunsten.jpg