Forsiden

123456789101112131415123456712345123Edvarda - siste møte4567
Gullvåg som grafiker

Bortsett fra noen sporadiske eksperimenter med ulike grafiske teknikker i tiden på akademiet, har Håkon Gullvåg i all hovedsak viet seg til maleriet. Det var ikke før han ble 35 år han for alvor innlemmet grafiske teknikker i sitt kunstnerskap. Forhistorien til dette har utspring i en større malerisyklus rundt Knut Hamsuns roman
Pan (1894), som han utarbeidet etter eget initiativ, og som ble brukt i en illustrert jubileumsutgave av Den norske Bokklubben i 1994. Med bakgrunn i dette solide forarbeidet laget Gullvåg en Pan-mappe med fargelitografier.

Det virker som han fant seg vel til rette innen litografiet, som på midten av 1990-tallet ble innlemmet som en viktig side ved kunstnerskapet hans. De siste ti årene har han hatt en rik produksjon av litografier i både farge og sort-hvitt. Fra 2005 har han i tillegg arbeidet med etsninger og koldnål på kobberplater.

Selv om Gullvåg er mest kjent for sine malerier, utvikler han grafikken opp på et høyt nivå, og den utgjør et supplerende uttrykk i kunstnerskapet hans. Sammenligner vi hans grafiske arbeider med maleriene, finner vi igjen flere av motivene, men alltid i en noe annerledes utarbeidelse. Det oppstår dermed et vekselspill mellom maleri og grafikk; de erfaringer han gjør seg innen de grafiske teknikker tar han i neste omgang opp i maleriet – og vice versa.


Trykkeverksteder

Litografi er en grafisk trykkemetode som bygger på at vann og fett frastøtter hverandre. Kunstneren tegner på en planslipt kalkstein med en fettholdig farge (tusj eller kritt). Etter at motivet er ferdig, etses steinens overflate med en svak syre. Dette gjør at partiene som skal ta opp trykkfarge skilles fra de som skal forbli hvite. Deretter vætes steinen med en svamp før trykkfargen valses over den. Fargene fester seg da i de fettholdige partiene, men ikke i de fuktige. Et papir legges på steinen og begge deler føres under stort trykk gjennom en presse. Man bruker en stein til hver farge i trykket, og hvis fargene trykkes over hverandre får man fram blandingsfarger. I Gullvågs fargetrykk varierer antall farger mellom 2 til 9.

Det er karakteristisk at Gullvåg i første omgang fattet størst interesse for nettopp denne teknikken. Det umiddelbare ved den litografiske prosessen, at man kan arbeide direkte på steinen som om den var et stykke papir, gjør at kunstnere med erfaring innen tegning og maleri raskt lærer seg å beherske mediet.

Selve trykkeprosessen derimot, er meget kompleks – faglig så vel som utstyrsmessig. Gjennom hele sin historie har litografiet vært en samarbeidets kunstart. Fra Goya og Picassos litografiske kunst og fram til dagens kunstnere blir det ferdige trykket til gjennom et samarbeid mellom kunstner og kunsttrykker.

I motsetning til maleriet som blir til på et ensomt atelier, er grafikk med andre ord en skapelsesprosess som oppstår i mer sosiale omgivelser. Alle trykkere har sine særegne faglige kvaliteter, Gullvåg oppsøker derfor ulike trykkerier etter hvilke uttrykk han er ute etter. Han arbeider mye på grafikkverkstedet på Kunst og Håndverksskolen i Oslo, i tillegg oppholder han seg minst en måned i halvåret i Paris, Roma eller Provence for inspirasjon og arbeid med grafikk.
kunsten.jpg