Forsiden

Håkon Gullvåg (f. 1959) er født og oppvokst i Trondheim. Han kommer fra en familie med interesser for musikk, litteratur og journalistikk, og viste selv uvanlige evner innen tegning og maleri. Gullvåg besluttet seg allerede i løpet av barneårene for å bli kunstner, og allerede tretten år gammel fikk han undervisning på malerskolen til Roar Matheson Bye (1895-1988). I tillegg opparbeidet han seg grundig kjennskap til Trondheim Kunstmuseums rikholdige kunstsamling (fram til 1997 Trondhjems Kunstforening).

17 år gammel ble han tatt opp ved Kunstskolen i Trondheim (fra 1977 Kunstakademiet i Trondheim). På grunn av sin unge alder måtte han nøye seg med kveldsundervisningen det første året, som var ledet av John Anton Risan. Fra 1977 ble han student på heltid hos Georg Suttner. Den svenske maleren og kunstpedagogen Suttner fikk stor betydning for Gullvågs kunstneriske utvikling i denne perioden. Gjennom ham fikk Gullvåg stor kjennskap til svensk kunst, blant annet gjennomførte han flere studieopphold til Stockholm. Gullvåg søkte i tillegg hyppig ut over Skandinavia, blant annet gjennomførte han to lengre studie- og arbeidsopphold i henholdsvis London (1983-84) og Paris (1986-87).

Gullvågs ungdomsverker vitner om et tidlig modent talent, både formalt og innholdsmessig. Det er maleriet som har hovedfokus. Han eksperimenterer dristig i ulike retninger, både innen figurasjon og abstraksjon mot det nonfigurative. Men allerede i denne tiden hviler utforskningen på et solid, klassisk fundament, hvor sansen for komposisjon og orden er markant. Denne grunnholdningen forblir uendret gjennom hele karrieren.
biografi.jpg