Forsiden

Siden begynnelsen av 90-tallet har han videreutviklet maleriet mot hva vi fremdeles anser som hans framste kjennetegn: En nærmest barokt frodig stil, hvor motivet risses opp med raske og velplasserte penselstrøk i skarpe farger mot en nesten alltid nattsvart bakgrunn. Motivets figurasjon er på brutalt vis brutt i stykker, som betraktet i et knust speil. Dette skaper en sterkt dramatisk virkning. Malemåten er med på å understreke et tema som får økende plass i kunsten til Gullvåg; tilværelsens flyktighet. Øyeblikket blir ugjenkallelig borte, og finnes kun som vage minner, gjerne understøttet av fotografier og bevarte gjenstander. Det foruroligende får en sentral plass i bildene hans.

Barndommen danner fremdeles en viktig kilde for inspirasjon, men etter hvert ser vi hvordan hans egne barn flettes inn i denne motivkretsen. Barnas opplevelser og erfaringer får i disse bildene en funksjon som en form for videreføring og aktualisering – en form for korrektiv av egen barndom.


Gullvåg som grafiker

Forhistorien til at Gullvåg begynner med grafikk har utspring i en større malerisyklus rundt Knut Hamsuns roman Pan (1894), som han utarbeidet etter eget initiativ. Da Den norske Bokklubben fikk nyss om dette maleriprosjektet, ønsket de å lage en illustrert jubileumsutgave som markerte at det er hundre år siden Pan ble utgitt. Og det er på bakgrunn av dette solide forarbeidet at Gullvåg sier ja til å lage en Pan-mappe i en teknikk som hittil hadde vært fremmed for ham, nemlig litografi. Ganske fort ble grafikk innlemmet som en naturlig del av hans kunstnerskap, og de siste ti årene har han hatt en rik produksjon.


Oppdragskunst

Fra midten av 90-tallet av ser vi dessuten en klar dreining mot to områder som i en årrekke har vært neglisjert innen norsk samtidskunst, nemlig kirkeutsmykninger og portretter. Fra 1995 tar Gullvåg på seg flere større utsmykninger av kirker over hele landet, og markerer seg som en av landets framste innen kirkekunst. Omtrent parallelt får han stor anerkjennelse for sine portrettprosjekter av markante personer i Norge som Lucy Smith, Rolv Wesenlund og Arve Solstad.
biografi.jpg