Forsiden

Håkon Gullvåg (f. 1959) er født og oppvokst i Trondheim. Allerede 16 år gammel ble han tatt opp ved Kunstskolen i Trondheim (fra 1977 Kunstakademiet i Trondheim). Gullvågs ungdomsverker vitner om et tidlig modent talent, både formalt og innholdsmessig. Han eksperimenterer dristig i ulike retninger, både abstrakt og figurativt, men fra slutten av 70-tallet blir det figurative uttrykket enerådende.

Han fikk sitt kunstneriske gjennombrudd ved sin Oslo-debut i Galleri Dobloug i 1983, og ble kjøpt inn av en rekke sentrale institusjoner. Han fikk gode kritikker, flere regnet ham som en postmoderne maler, med henblikk på hvor elegant han smelter sammen elementer fra kunsthistoriske stilarter med forskjellige typer symboler, og omformer dem til noe eget.

Siden begynnelsen av 90-tallet har han videreutviklet maleriet mot hva vi fremdeles anser som hans fremste kjennetegn: En nærmest barokt frodig stil, hvor motivet risses opp i skarpe farger mot en nesten alltid nattsvart bakgrunn.Den dramatiske malemåten understreker et tema som får økende plass i kunsten til Gullvåg; tilværelsens flyktighet.

Erfaringer fra barndommen og sine egne barns oppvekst er en sentral motivkrets gjennom hele kunstnerskapet. I tillegg blir stillebenet, samt litterære motiver viktige utover 80-tallet.

Fra 1995 har Gullvåg tatt på seg flere større kirkeutsmykninger, og markerer seg som en av landets framste innen kirkekunst. Omtrent parallelt får han stor anerkjennelse for sine portrettprosjekter av markante personer i Norge – i de senere årene har hans portretter av kongen og dronningen skapt mye oppmerksomhet.

Også hans temporære utsmykning av Nidarosdomen sommeren 2005 har skapt store medieoppslag, og en mengde opphetede debatter. Det er nok flere tiår siden vi sist så en kunstner som har klart å skape så mange og heftige debatter.

Gullvåg har de siste ti årene også fått stor anerkjennelse som grafiker.
biografi.jpg