Forsiden

Biskop Finn wagleFuglene fra GazaSteinkasteren
bok_bjerke.png


Håkon Gullvåg
Øivind Storm Bjerke, Labyrinth Press - 2001

 
Denne boken ble utgitt i forbindelse med Gullvågs suksessutstilling i Trondheim Kunstmuseum og inneholder foruten en rekke av hans malerier også kjente portretter blant annet av H.M. Kong Harald.
biografi.jpg