Forsiden

Biskop Finn wagleFuglene fra GazaSteinkasteren
bok_kirkeutsm.png


Håkon Gullvåg : Kirkeutsmykninger
Eva Furseth, Labyrinth Press  - 2005


Verket presenterer alle Gullvågs kirkeutsmykninger fra Seegård kirke i 1997, Ellingsøy kirke i 1999, Innset kirke i 2000, Konnerud kirke i 2001 og Nidarosdomen i 2005. Boken viser hvordan kunstneren har samarbeidet tett med flere av kirkebyggets arkitekter. Vi ser hvordan malerienes uttrykk blir forsterket gjennom den arkitektoniske utformingen, og kunstverkene tar ofte aktivt del i kirkelige handlinger. Gullvåg inngår i en dialog med den kirkelige billedtradisjonen og kirkens liturgi og gjør uventede ting med tradisjonelle motiver. Boken vier stor plass til Nidaros-prosjektet og viser hvilke utfordringer kunstneren møtte i utsmykningen av katedralen.
biografi.jpg