Forsiden

Biskop Finn wagleFuglene fra GazaSteinkasteren
Håkon Gullvågs veggskap :  Johanneskapellet, Nidaros domkirke
Knut Andresen, Øivind Lunde, Nidaros domkirkers restaureringsarbeider og Labyrinth Press - 2011


Johanneskapellet ble innviet den. 26. november 1161. I forbindelse med 850-års jubileet for innvielsen utgir Nidaros domkirkers restaureringsarbeider i samarbeid med Labyrinth Press 2011 en bok om Gullvågs dekorasjoner av veggskapene i 2005.
biografi.jpg